Personlighedstest i en international kontekst

Flere og flere virksomheder anvender i dag personlighedstests med forskellige formål. Her i blandt ansættelse, udvikling af personale, sammensætning af teams og andre interne formål. Der findes mange forskellige personlighedstest. En af de mest anvendelige er DISC analyse. Personlighedstesten imødekommer problemstillingen som flere virksomheder har stiftet bekendtskab med, nemlig at medarbejderne bliver ansat på deres kompetencer, men fyret grundet personlighed. Personlighedstestene er ikke kun anvendt af danske virksomheder, men også af store internationale nationale virksomheder. Det er et værktøj, som vi i høj grad overvejer at implementere i vores ansættelsesproces her i Thailand.

Hvordan fungerer en DISC analyse?
En DISC analyse er skabt ud fra et psykologisk perspektiv, hvor man kan identificere og kategorisere individer. Spørger man eksperter, så er begrebet test derfor lidt misvisende, da man kan argumentere for at det ikke er en test af det enkelte individ, men nærmere en analyse af personkarakteristikken.
I anvendelsen af en sådan DISC analyse, så identificeres drivkraften og motivationen for vedkommende, der tager testen. Man kortlægger de personlige præferencer og man kan dermed analysere sig frem til, hvad der motivere og driver det enkelte individ, men også hvad der kan virke drænende og demotiverende. Resultatet af DISC analysen fremsætter en DISC profil, der udover de allerede nævnte elementer også beskriver, hvilke rammer og kultur som det analyserede individ arbejder bedst under.
Helt konkret så bliver man efter endt DISC analyse inddelt i fire kategorier, der kommer til udtryk i fire farver – rød, gul, grøn og blå – alt afhængig af hvilken DISC profil, man har. Derfra præciseres persontypen, der beskriver arbejdsmetoder, præferencer, motivation m.m.
Ansættelsesprocessen er meget i fokus i vores virksomhed, da vi samarbejder på tværs af kulturer. Derfor er en DISC profil yderst anvendelig til identificeringen af en kommende medarbejders karakteristika essentiel. Dette finder vi meget anvendelig i vores ansættelses proces, da man hurtigt og effektivt kan skabe et billede af om en kommende ansat passer ind i vores kultur og arbejdsmetode.

Diskussionen om personlighedstesten
Det mest omdiskuterede emne, når man taler personlighedstest er, hvorvidt man kan snyde i en test eller ej. Hertil er min holdning, at enhver vil kunne snyde i en personlighedstest, ved at give et svar, der ikke stemmer overens med virkeligheden og dermed resultere i en misvisende DISC profil. Man kan også give et svar, som man tænker ” Det vil min kommende arbejdsgiver gerne have mig til at svare”. Det kan altså lade sig gøre, men hvem er det i virkeligheden man snyder? Er det virksomheden, hvor man bliver ansat på et falsk grundlag, men som efter en uge finder ud af at personlighedstesten ikke stemmer overens med virkeligheden eller er det en selv, der skab yde en overnormal indsats hver dag. Udelukkende for at leve op til det man angav i personlighedstesten, da man blev ansat og måske endda leve med en frygt for at det vil blive ”opdaget”, at man ikke kan leve op til den DISC profil der var resultatet på DISC analysen?

Hvad imødekommer en personlighedstest?
Som nævnt i starten af denne artikel, så imødekommer en personlighedstest en fyrring grundet personlighed, men en DISC analyse kan også anvendes til en lang række andre aktiviteter. Af nævneværdige ledelsesværktøjer finder man forbedring af kommunikation, sammensætning af teams, koordinering af opgaver, forbedring af kommunikation, medarbejder udvikling m.m.
Man har i brugen af en DISC analyse mulighed for at strukturere og sammensætte organisationen og dermed effektivisere virksomheden samtidig med at medarbejdernes trivsel tilgodeses og imødekommes.
For os betyder dette værktøj, at vi vil kunne imødekomme hver enkelt medarbejder og få et bedre indblik i, hvordan vi tilgodeser vores medarbejdere ud fra deres DISC profil. På den måde kan der skabes et indblik i, hvordan vi kan effektivisere og optimere arbejdsforholdende på trods af de forskellige kulturbaggrunde som vi og vores medarbejder kommer med. Derfor vi dette værktøj som yderst brugbart og er i høj grad i vores overvejelser ifht. en implementering af.